Preskoči na vsebino


Akcija za nov kombi Bratstva

V letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti vabimo dobre ljudi, da se pridružite dobrodelni akciji pri zbiranju sredstev za nakup novega kombija.

Vsak je svoje sreče kovač, vi pa nam pri kovanju naše sreče lahko pomagate. Svoja donatorska sredstva lahko nakažete na spodaj navedeni račun:

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov, Tabor 12, 1000 Ljubljana TRR (pri Novi ljubljanski banki) SI56 0201 4025 6229 150, sklic:00 2907€“011 namen: za kombi Bratstva.

Nova ljubljanska banka se za humanitarna nakazila odpoveduje proviziji.

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov (v nadaljevanju Bratstvo) je združenje trajno bolnih in telesno prizadetih oseb. Združuje okrog 300 članov in deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Z dejavnostjo in osebnimi odnosi želimo pomagati k temu, da bi člani zavestno in dejavno sprejeli odgovornost za svoje življenje ter postali soodgovorni za druge.

V Bratstvu si posebej prizadevamo za preprečevanje in lajšanje socialnih, psihičnih in duhovnih posledic invalidnosti ali bolezni, za preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter za druge naloge, ki so v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah. Skrbimo za celosten razvoj bolnikov in invalidov ter pomagajo, da se člani lažje vključijo v svoje okolje in gradijo svet, v katerem so sprejeti in spoštovani v svoji različnosti in dostojanstvu.

Za nadaljnje opravljanje poslanstva in z njim povezane programe potrebujejo nov kombi za prevoz invalidov na vozičkih, za katerega smo začeli zbirati donatorska sredstva. V ta namen smo odprli poseben račun, na katerega zainteresirani lahko nakažejo sredstva:

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov, Tabor 12, 1000 Ljubljana TRR (pri Novi ljubljanski banki) SI56 0201 4025 6229 150, sklic:00 2907€“011 namen: za kombi Bratstva.

Nova ljubljanska banka se za humanitarna nakazila odpoveduje proviziji.

Dodatne informacije dobite pri voditelju Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Tonetu Planinšku, GSM: 041/384€“324, e-naslov: tone.planinsek@guest.arnes.si

Lokacija: